เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย เครือข่ายด้านสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่ชุมชน

10

20160404123025Rkj4

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับฝูงบิน ๔๑๖ เชียงราย เครือข่ายด้านสุขภาพ ร่วมจัดกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่เชิงรุกสู่ชุมชน ( Health Fair ) ครั้งที่ ๒ โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรมออกหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้ประชาชนในเขตเทศบาล มีสุขภาพชีวิตที่ดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ มีสุขภาพจิตที่ดี มีสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนมีความเข้มแข็ง ณ ฝูงบิน ๔๑๖ จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.