ทน.เชียงราย เปิดโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย

15

20160425100942Rq7Q

 

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย นำโดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม ภูมิปัญญา นันทนาการ การละเล่นพื้นบ้านของไทยให้แพร่หลาย สร้างค่านิยม ทัศนคติ รวมทั้งเผยแพร่วัฒนธรรม ประเพณี การละเล่นพื้นบ้านไทยให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ณ บริเวณสวนสาธารณะหาดเชียงราย     จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.