นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีในการทำบุญเนื่องในวันเทศบาล( ครบรอบ ๘๑ ปี )

6

DSC_5638

 

วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรม เนื่องในวันเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๙ มีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล ร่วมพิธีในการทำบุญเนื่องในวันเทศบาล( ครบรอบ ๘๑ ปี ) พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่พนักงานดีเด่น และรดน้ำดำหัว ขอพร แก่ข้าราชการเกษียณอายุ เนื่องในประเพณีสงกรานต์  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.