อบจ.เชียงราย ร่วม “โครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย”

5

2

วันที่ 25 เม.ย.2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุม “โครงการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย” โดยโรงงานยาสูบจัดขึ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนการปราบปรามบุหรี่ผิดกฎหมาย และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ โดยการสนับสนุนเงินสินบนรางวัลในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายเพิ่มเติมจากเงินรางวัลในการปราบปรามบุหรี่ปลอมเครื่องหมายการค้าของโรงงานยาสูบในวงเงินงบประมาณสิบล้านบาท ซึ่งจะมีระยะเวลาดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ 30 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุมธรรมปัญญา ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.