ทน.เชียงราย ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และกวนข้าวมธุปายาสถวาย เนื่องในวันวิสาขบูชา

8

DSC_1114_2

วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียน และกวนข้าวมธุปายาสถวาย  แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกให้ครอบครัวปฏิบัติธรรมดีเด่นและแสดงตนเป็นพุทธมามกะ เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ สวนตุงและโคมเชียงรายฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.