อบจ.เชียงราย โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559”

18

4

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิด โครงการสร้างเครือข่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและสถานพินิจสานใจ ห่วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย “ต้านภัยยาเสพติด ประจำปี 2559”  ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอนศิลาวิทยาคม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.