อบจ.เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 / 2559

22

5

วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากร จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3 / 2559 ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.