เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

23

20160627143606hS6d

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล ๑ น้ำลัด วังซาง จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยการสำรวจลูกน้ำยุงลาย แจกทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย แผ่นพับความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก รวมถึงการพ่นหมอกควันไล่ยุงตามท่อระบายน้ำ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายร่วมกับสมาชิกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านชุมชนห้วยปลากั้ง เพื่อเป็นการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในช่วงฤดูฝนนี้ ณ บริเวณสามแยกตลาดห้วยปลากั้ง 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.