องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ซ้อมแผนและทบทวนการใช้อุปกรณ์การดับเพลิ

14

S__88907780

วันที่ 1 มิถุนายน 59 เวลา16.00 น. กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำโดย พ.จ.อ.ทวีป เชี่ยวสุวรรณ หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทา      สาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ดำเนินการซักซ้อมแผนและทบทวนการใช้อุปกรณ์การดับเพลิง กรณีเกิดเหตุอัคคีภัย ณ บริเวณลานจอดรถ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.