อบจ.เชียงราย จัดโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน จากอุบัติเหตุบนท้องถนน

9

S__58228752

วันที่ 1 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิด การอบรม ในโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยในเด็กและเยาวชน จากอุบัติเหตุบนท้องถนน  ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2559 ณ อาคารคชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.