อบจ. ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559”

16

4

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบจ. ร่วมพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559” ระหว่างวันที่ 7-12 มิถุนายน 2559 โดยมีกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ชร เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องธรรมปัญญา ชั้น 2 อบจ. เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.