อบจ.ชร. จัด “โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2”

6

1

วันที่ 21 มิถุนายน 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวรายงาน ในพิธีเปิด “โครงการอบรมพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย จังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2” โดยมี นายอาคม                สุขพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการในครั้งนี้  ณ อาคารประชุม โรงเรียนสันสะลีกวิทยาคม อ. พญาเม็งราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.