เปิดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว

28

DSC_6455

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรี เพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว เทศบาลนครเชียงราย ประจำปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และให้เกิดการเฝ้าระวัง ถึงปัญหาความรุนแรง แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการป้องกันและยุติความรุนแรงต่อเด็กและสตรี ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.