เปิดแล้ว DoiTung Tree Top Walk เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเรือนยอดไม้ บนดอยตุง

134

4694418543320

วันที่ 1 ส.ค.59 ที่สวนแม่ฟ้าหลวง ดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ได้เปิด DoiTung Tree Top Walk เป็นวันแรก ซึ่งเป็นสะพานบนเรือนยอดไม้ ซึ่งเป็นที่เที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งมีเส้นทางผ่านกลางป่าใหญ่ที่สูงจากพื้นดิน 10 – 40 เมตร โดยพบว่าในวันแรกนี้มีผู้สนใจเดินทางมาเพื่อชมวิวจากยอดไม้ เป็นจำนวนมาก ที่สร้างขึ้นมาเหนือยอดไม้ใหญ่ภายในสวนแม่ฟ้าหลวง พรอ้มกับสัมผัสอากาศเย็นสบาย และได้สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้จริง พร้อมกับท้าทายความกล้าของนักท่องเที่ยวที่ชอบความสูง S__6201364

โดย เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเรือนยอดไม้ หรือ Tree Top Walk สวนแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติบนเรือนยอดไม้ มีระยะทางทั้งหมดประมาณ 300 เมตร โดยแบ่งออกเป็น 6 ช่วง บนระดับความสูง 10-40 เมตร ลดหลั่นไปตามจังหวะของต้นไม้และความลาดชัน ซึ่งตลอดระยะทางจะมีต้นไม้น้อยใหญ่นานาพรรณให้ได้ชื่นชม และมีหลากหลายสถานีวัดใจให้ตื่นเต้น ซึ่งบรรยากาศระหว่างเส้นทางแตกต่างกันไปตามสภาพภูมิอากาศของแต่ละวัน S__6201367

โดยก่อนที่จะเข้าไปยังเส้นทางศึกษาธรรมชาติจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล พร้อมกับสวมอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย ทั้งหมวกกันน็อก และสายรัดตัว (Harness) ซึ่งประกอบไปด้วยสายเข็มขัดสำหรับสวมขาและล็อกเอว มีเชือกมาเชื่อมกับตัวล็อก (Hook) เพื่อล็อกเข้ากับลวดสลิงตลอดทางเดิน และให้เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย โดยหนึ่งรอบสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้จำนวน 10 คน/รอบ เริ่มทุก ๆ 30 นาที รอบแรก 08.30 น. รอบสุดท้าย 17.00 น. ของทุกวัน โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิด นักท่องเที่ยวจะต้องปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวท่านและผู้ร่วมทริป

 

S__6201371

สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจ สามารถที่จะไปท้าวัดใจกับ DoiTung Tree Top Walk นี้ได้ที่สวนแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยจะต้องซื้อบัตรเข้ามาภายในสวนแม่ฟ้าหลวงท่านละ 90 บาท/คน (ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป/นักเรียน-นักศึกษา ลด 50%) หากสนใจ DoiTung Tree Top Walk คิดค่ากิจกรรมเพิ่ม 150 บาท/คน เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี หรือบุคคลที่มีความสูงไม่ถึง 120 เซนติเมตร ไม่สามารถร่วมกิจกรรมได้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการพัฒนาดอยตุง โทรศัพท์ 0 5376 7015-7

 

 

 

 

 

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.