เชียงรายเดินรณรงค์ออกเสียงประชามติ

5

3

เวลา 09.00 น.วันที่ 4 ส.ค.59 ที่ลานหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประจำ จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญในวันที่ 7 ส.ค.โดยมีประชาชนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและองค์กรภาคประชาชนประมาณ 1,500 คน

 

โดยในกิจกรรมมีการนำตัวอย่างบัตรออกเสียงให้ผู้ร่วมงานได้เห็นก่อนทําการหย่อนบัตรลงในหีบบัตรออกเสียง จากนั้นพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการ ภาคประชาชนรวมทั้งตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่เข้าร่วมได้ตั้งแถวเดินรณรงค์ไปตามถนนธนาลัยใจกลางเทศบาลนครเชียงรายและไปสิ้นสุด ณ หน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ถนนบรรพปราการ

 

โดยกิจกรรมที่ จ.เชียงราย มีการจัดเดินรณรงค์ไปตามเส้นทาง 4 เส้นทาง โดยขบวนที่ 1 และ 3 เดินไปตามถนนธนาลัยก่อนไปสิ้นสุดหน้าโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ขบวนที่ 2 เดินไปตามเส้นทางถนนอุตรกิจและไปสิ้นสุดที่หน้าสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.เชียงราย และขบวนที่ 4 เดินไปตามเส้นทางถนนพหลโยธินหรือถนนสายเอเชียเชียงราย-แม่สาย ไปสิ้นสุดหน้าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.