อบจ.เชียงรายจัดอบรมโครงการ “มหัศจรรย์หมวกกันน็อค”

9

5

วันที่ 5 กรกฎาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค จัดขึ้นโดย กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดภาพถ่าย โครงการรณรงค์เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนน หัวข้อ “มหัศจรรย์หมวกกันน็อค” สวมหมวกกันน็อคความคิดเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยน ณ อาคาร คชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.