อบจ.รับคณะ ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559

12

5

วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 คณะผู้บริหาร อบจ.เชียงราย ต้อนรับ คณะทำงานตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559 (Local Performances Assessment : LPA) โดยคณะกรรมการจากสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ทำการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องธรรมปัญญา

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.