องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถวายเทียนประจำพรรษา

11

1

วันที่ 15 กรกฎาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฎิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ถวายเทียนประจำพรรษา ณ วัดพระสิงห์ วัดพระแก้ว และวัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.