อบจ.เชียงราย จัดโครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน(ยสร.)

15

3

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559 นายวัฒนา ทันเรือน ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมเยาวชนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน(ยสร.) ระหว่างวันที่ 28 – 29 กรกฎาคม 2559 เพื่อเป็นการเสริมสร้างการเรียนรู้ให้กับเยาวชนในด้านสุขภาพในโรงเรียน ณ อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.