ทน.เชียงรายจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

8

DSC_3_3

วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙  พลอากาศโทมานะ ประสพศรี รองเสนาธิการทหารอากาศ นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณีประธานที่ปรึกษาเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ข้าราชการ ประชาชนในเขตเทศบาล ร่วมน้อมกล่าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณ ให้แก่แม่ตัวอย่างในด้านต่างๆ จำนวน ๗๐ คน และมอบของขวัญแก่แม่ดีเด่น ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.