ทน.เชียงราย การต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางที่มาร่วมทำข่าวโครงการสื่อมวลชนสัญจร

5

DSC_8514

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่ ตัวแทนเครือข่ายชุมชน ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากส่วนกลางที่มาร่วมทำข่าวโครงการสื่อมวลชนสัญจร โดยสำนักเลขาธิการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ลงพื้นที่จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย ที่กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเชียงราย ได้สนับสนุนงบประมาณแก่ภาคประชาชนในการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆในฐานะเมืองต้นแบบการจัดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงในวัยเด็กและวัยผู้สูงอายุ เพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพในชุมชน ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีฯ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.