เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม ฮักปั่น เจียงฮาย ครั้งที่ ๓ “ปั่นไปไล่ยุงกันเต๊อะ”

17

20160819094158vh7n

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย อสม.เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกิจกรรม ฮักปั่น เจียงฮาย ครั้งที่ ๓ ปั่นไปไล่ยุงกันเต๊อะ ตามโครงการส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ( เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม นันทนาการ และการท่องเที่ยว พร้อมรณรงค์ฆ่ายุงลาย เป็นการกระตุ้นเตือนให้ พ่อ แม่ พี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.