คณะบริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรม ฮักปั่น เจียงฮาย ครั้งที่ ๔ “เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี”

11

DSC_9500

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙ นายวัยชัย จงสุทธามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะบริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมปล่อยขบวนจักรยานกิจกรรม ฮักปั่น เจียงฮาย ครั้งที่ ๔ เมืองปั่นได้ เมืองปั่นดี ( ปั่น Green Bike ไปไร่สิงห์ ) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ใช้จักรยานเพื่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม นันทนาการ และการท่องเที่ยว ใช้เวลาว่างร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆ ทำให้สังคมน่าอยู่ ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.