เลือกประธานสภา อบจ.ชร.คนใหม่

16

3

วันที่  9 สิงหาคา 59 สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อเลือกประธานสภา อบจ.ชร.คนใหม่แทนคนเดิมที่พ้นจากตำแหน่ง โดย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือก นายสุธีระพงษ์ วันไชยธนวงศ์               ส.อบจ.เขต อ.เวียงชัย เป็นประธานสภา อบจ.ชร. คนใหม่

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.