อบจ.เชียงรายกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน”

12

Untitled

เวลา 09.30 น.ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไดนำข้าราชการ และพนักงาน สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติ “แม่ของแผ่นดิน” โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน โดยภายในงานมีการทำพิธีราชสดุดี แก่พระบรมฉายาลักษณ์ฯ จากนั้นได้มีกิจกรรมการเต้นออกกำลังกายเพื่อยืดเส้นยืดสายของผู้เข้าร่วมปั่นจักรยาน ก่อนจะมีการปล่อยขบวนการจักรยาน

โดยเส้นทางในการปั่นจักรยานครั้งนี้่ เริ่มจากสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ไปทางถนนด้านหลังท่าอากาศย่นแม่ฟ้าหลวง ไปจนถึงแยกบ้านป่ากุ๊ก ก่อนจะลอดทางลอดช้างคุ้มที่ด้านหน้าท่าอากาศยนแม่ฟ้าหลวง และกลับสู่สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีระยะทางรวมประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเดียวกันเพื่อแสดงความจงรักภักดี ต่อ องค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.