อบจ.เชียงราย อบรมกลุ่มพลังมวลชนคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน

29

1

วันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย                 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมกลุ่มพลังมวลชนคุณธรรม จริยธรรม เยาวชน     คนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีวิรุณบริหารธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.