อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย”

36

2

วันนี้ 17 สิงหาคม 59 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.เชียงราย เข้าร่วมพิธีเปิด “โครงการเพิ่มศักยภาพความรู้ ความเข้าใจ ในการปฏิบัติตามกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย” โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ มีผู้บริหารท้องถิ่น วิศวกร โยธา นายช่างโยธา จาก อปท.ทั่วทั้งจังหวัดเชียงรายเข้าร่วมโครงการ และรับฟังการบรรยายในหัวข้อ ลำดับขั้นตอนการจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย การแก้ไขผังเมืองรวมจังหวัดเชียงราย เรื่องมาตรฐานการออกแบบอาคารต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวตามกฎกระทรวง พ.ศ.2550 ,earthquake Engineering และ ความเสียหายของอาคารหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหว โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง และคณะอาจารย์จากภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โครงการในครั้งนี้จัดขึ้นโดยกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.