เชียงรายยกระดับเมืองเกษตรปลอดภัยสู่ชูโรงสมุนไพร

14

 

1
 ที่ห้องประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจัดให้มีพิธีสถาปนาคณะกรรมการสมาคมชุดใหม่โดยเปลี่ยนจากชุดที่มีนายจักรกฤษ ศีลาเจริญ เป็นนายกสมาคมมาเป็นนายกิตติ ทิศสกุล นายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย ขึ้นเป็นนายกพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่เข้าทำงานแทน โดยมี พ.อ.บัญชา ดุริยพันธ์ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37 นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายอิทธิฤทธิ์ กิ่งเล็ก กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบุคคลที่เกี่ยวข้องร่วมกันสักขีพยาน โดยพิธีจัดให้การนำเสนอเกี่ยวกับผลงานของสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.เชียงราย ในช่วงที่ผ่านมาว่าได้ผลักดันโครงการเชียงรายเกษตรปลอดภัยโดยทางสมาคมร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ฝ่ายปกครอง จ.เชียงราย สำนักงานเกษตร จ.เชียงราย สำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงราย เครือข่ายเกษตรกร ฯลฯ จนสามารถทำให้เกิดการผลิตและกระจายตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยอย่างแพร่หลายโดยเชื่อมโยงกับสถานประกอบการการท่องเที่ยวต่างๆ และเครือข่ายผู้ผลิตได้อย่างลงตัว และสำหรับนโยบายของนายกสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือซึ่งต้องบริหารงาน 17 จังหวัดภาคเหนือก็มีแนวทางจะขยายไปยังจังหวัดต่างๆ ส่วน จ.เชียงราย จะเพิ่มการส่งเสริมให้เป็นเมืองแห่งสมุนไพรล้านนาต่อไปอีกด้วย
กิตติ กล่าวว่าจากการที่ พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายส่งเสริมด้านสมุนไพรโดยมี จ.เชียงราย เป็นหนึ่งในจังหวัดนำร่องเพื่อการดำเนินการนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเพราะที่ผ่านมา จ.เชียงราย มีการส่งเสริมด้านเกษตรปลอดภัยมาแล้วอย่างต่อเนื่องดังนั้นจึงสามารถขยายสู่การพัฒนาสมุนไพรได้ โดยการดำเนินตามแนวทางดังกล่าวก็จะเน้นความร่วมมือกับเครือข่ายทุกฝ่ายเหมือนเดิมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเพื่อให้ขับเคลื่อนไปด้วยกันได้ทุกฝ่าย ตั้งแต่ผู้บริโภค ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตหรือเกษตรกร ฯลฯ มีการสร้างตลาด แหล่งผลิต ฯลฯ ด้วยการยึดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ตามรูปแบบของเชียงรายโมเดลที่ใช้ในการส่งเสริมโครงการเกษตรปลอดภัยดังกล่าวเพราะสามารถตอบโจทย์ด้านการท่องเที่ยวและชีวิตความเป็นอยู่ของพื้นที่ได้เป็นอย่างดีรวมทั้งทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์ทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่น ดีต่อสุขภาพและขยายไปสู่ภาคการท่องเที่ยวได้อย่างลงตัว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังพิธีสถาปนาคณะกรรมการสมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือคนใหม่แล้ว ภายในงานจัดให้มีการลงนามปฏิญญานเชียงราย 2016 ว่าด้วยการขับเคลื่อนเมืองสมุนไพรครบวงจร จ.เชียงราย โดยมีตัวแทนจากคณะกรรมการเมืองสมุนไพรครบวงจร จ.เชียงราย ที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประะาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นายแพทย์สาธารณสุข จ.เชียงราย เกษตร จ.เชียงราย พาณิชย์ จ.เชขชีจยงราย ฯลฯ ร่วมลงนามและทาง รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ยังได้มีการลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยูความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยกับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพื่อร่วมกันพัฒนาสมุนไพรไทยร่วมกันด้วย.
///

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.