เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ

9

DSC_8466

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาล ร่วมพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่เยาวชนดีเด่นในด้านต่างๆ แก่นักเรียนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพื่อให้เยาวชนได้เกิดความกระตือรือร้นที่จะพัฒนาตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม ณ หอประชุมพญามังราย โรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย (ฝั่งมัธยมศึกษาตอนปลาย)

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.