เทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ

11

20160921133054ANXx

วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๕๙ นางบังอร  มะลิดิน รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ( การประดิษฐ์ของที่ระลึกจากริบบิ้น ) เพื่อให้ความรู้และพัฒนาทักษะในอาชีพต่างๆ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ นำไปประกอบเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริม ก่อให้เกิดรายได้ต่อตนเองและครอบครัว ณ อาคารเอนกประสงค์ชุมชนฮ่องลี่ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.