อบจ.เชียงราย ออกสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝายกักเก็บน้ำชำรุด ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ

15

3

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2559  กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และสำนักการช่าง อบจ.เชียงราย ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย                 ออกสำรวจพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ฝายกักเก็บน้ำชำรุด ในเขตพื้นที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.