ทน.เชียงราย ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต

7

4

 

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา เทศบาลนครเชียงราย โดยการนำของท่านวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนของการพัฒนาเมืองในอนาคต ในโอกาสที่ทางสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สศช.    ได้คัดเลือกให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ใน ๕ เมืองของประเทศไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยผ่านความร่วมมือทางวิชาการจากองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่น (Japan Internation Cooperation Agency : JICA) ภายหลังจากที่เทศบาลนครเชียงรายได้นำเสนอแนวคิดการพัฒนาเมืองในประเด็น ด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมเป็นประเด็นหลักในการพัฒนาเมืองในครั้งนี้ โดยมีเจ้าหน้าที่จาก JICA นำโดย นางอายูมิ โคยามะผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม ดร.มิโฮโกะ โอกาซาวารา ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง และคณะ ประชุมวิเคราะห์ ร่วมกับคณะทำงานของเทศบาลนครเชียงราย และตัวแทนจากส่วนราชการต่างๆ ในจังหวัดเชียงราย เพื่อรับทราบถึงด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมในการพัฒนาของเทศบาลนครเชียงรายต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.