ทน.เชียงราย ประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

13

12

 

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมในการส่งเด็กนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เข้าร่วมโครงการค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม โครงการอบรมภาคฤดูร้อน “ท่องเที่ยวศึกษารากเหง้าของประเทศจีน” เยาวชนเชื้อสายจีนโพ้นทะเล ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ประเทศจีน โดยมี คณะครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมประชุม

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.