เทศบาลนครเชียงราย ร่วมส่งคณะครู นักเรียน ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ที่ประเทศจีน

38

172

 

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๐๐ น.  นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์  เตือนสกุล  รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย  ร่วมส่งคณะครู  นักเรียน  ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ในโอกาสเดินทางไปร่วมกิจกรรมค่ายแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม ตามโครงการอบรมภาคฤดูร้อน  “ท่องเที่ยวศึกษารากเหง้าของประเทศจีน” เยาวชนเชื้อสายจีนโพ้นทะเล ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.