สภาเทศบาลนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

9

19

 

วันที่ 19  ตุลาคม พ.ศ. 2559  เทศบาลนครเชียงราย โดย นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงรายทั้ง 4 เขต ร่วมยืนสงบนิ่งแสดงความไว้อาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา  9 นาที ก่อนเริ่มการประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย สมัยวิสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2559  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.