เทศบาลนครเชียงราย เดินทางไปร่วมงานปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมตามโครงการอบรมภาคฤดูร้อน “ท่องเที่ยวศึกษารากเหง้าของประเทศจีน” ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างสี

26

30

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรี นายสมศักดิ์ เวียงโอสถ ประธานสภาเทศบาลนครเชียงราย เดินทางไปร่วมงานปิดค่ายภาษาและวัฒนธรรมตามโครงการอบรมภาคฤดูร้อน  “ท่องเที่ยวศึกษารากเหง้าของประเทศจีน” เยาวชนเชื้อสายจีนโพ้นทะเล ประจำปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๘ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ เมืองหนานหนิง มณฑลกว่างสี  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.