นายกวันชัย เปิดประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

14

12

 

ระหว่างวันที่ ๑๒ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้งในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๒ หนองบัว โรงเรียนเทศบาล ๗ ฝั่งหมิ่น และโรงเรียนเทศบาล ๘ บ้านใหม่ โดยมีการมอบทุนการศึกษาและใบประกาศให้กับเด็กที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในรับรู้และทราบถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.