นครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย

11

19

 

ระหว่างวันที่ ๑๙ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย และ นายณรงค์ศักดิ์ เตือนสกุล รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้ปกครองนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ทั้งในส่วนของโรงเรียนเทศบาล ๑ ศรีเกิด โรงเรียนเทศบาล ๔ สันป่าก่อ และโรงเรียนเทศบาล ๖ นครเชียงราย  โดยมีการมอบทุนการศึกษาและใบประกาศให้กับเด็กที่มีผลการเรียนดีและความประพฤติเรียบร้อย รวมถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงรายให้ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในรับรู้และทราบถึงทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.