ธุดงค์89รูปไร่เชิญตะวัน-กรุงเทพฯเดือนกว่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

17

a2

 

หลังจากที่ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และวัดพระปฐมเจดีย์ จ.นครปฐม พร้อมด้วย องค์กร และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงาน จัดโครงการอุปสมบทและธุดงค์ธรรมจาริกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยกำหนดจัดให้มีการอุุปสมบทพระสงฆ์จำวน 89 รูป ระหว่างวันที่ 1-19 ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ วัดพระปฐมเจดีย์ และเดินทางไปปฏิบัติธรรมที่ภาคเหนือก่อนจะร่วมกันเดินธุดงค์ธรรมจาริกสู่พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ นั้น พบว่ากิจกรรมในวันที่ 16 ธ.ค.นี้มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดมาติกาสดับปกรณ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ต.ห้วยสัก อ.เมือง จ.เชียงราย
โดย พล.อ.ธงชัย เกื้อสกุล นายกสมาคมฯ ในฐานะประธานจัดงานนำทำพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลและนำพุทธศาสนิกชนรวมทั้งพระสงฆ์ใหม่ทั้งหมดที่เดินทางไปจาก จ.นครปฐม ร่วมฟังธรรมก่อนออกรับบิณฑบาตภายในศูนย์วิปัสสนาสากลดังกล่าวโดยมีญาติโยมออกบิณฑบาตพระสงฆ์เพื่อเป็นบุญกุศล สำหรับช่วงบ่ายวันเดียวกันพระเทพสิทธินายก เจ้าคณะ จ.เชียงราย และเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการ จ.เชียงราย จะเดินทางไปร่วมในพิธีโดยทางนายจิ้ง พิพัฒน์เวช อุปนายกสมาคมฯ จะนำอ่านพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส พระสงฆ์ 10 รูปสวดมาติกา และมีพิธีทอดผ้าบังสกุล พระสงฆ์และผู้ร่วมพิธีเจริญจตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ถวายพุ่มดอกบัวบูชา ถวายผ้าไตร ฯลฯ
ในพิธีเจ้าคณะ จ.เชียงราย พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี หรือ ว.วชิรเมธี ผอ.ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.นครราชสีมา ให้โอวาทและบรรยายเรื่องการเดินธุดงค์ธรรมจาริก เพื่อให้คณะสงฆ์ที่บวชใหม่ดังกล่าวได้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องทั้งในช่วงที่อยู่ในพื้นที่ จ.เชียงราย และขณะเดินธุดงค์ไปยังพระบรมมหาราชวัง โดยหลังจากประกอบกิจกรรมที่ไร่เชิญตะวันแล้วคณะจะออกเดินธุดงค์ไปยังจุดเริ่มต้น ณ ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช ณ ร.17 พัน.3 ค่ายเม็งรายมหาราช อ.เมือง จ.เชียงราย ตั้งแต่เช้าวันที่ 17 ธ.ค.เพื่อเดินไปยังวัดพระยอดขุนพล ต.แม่เจดีย์ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย และเดินธุงค์ต่อไปยังศูนย์พัฒนาพระพุทธศาสนาแคมป์สน อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ วัดดงน้อย ต.กกโก อ.เมือง จ.ลพบุรี วัดคลองขวาง ต.คลองขวาง อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี และสิ้นสุดที่พระบรมมหาราชวัง กทม. รวมระยะทางทิ้งสิ้น 900 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 47 วันต่อไป
พระธรรมวรนายก ที่ปรึกษาเจ้าคณะ จ.นครราชสีมา กล่าวเทศนาว่าพระสงฆ์ที่ร่วมเดินธุดงค์ธรรมจาริกจะต้องฝึกการมีสติในการเดิน รักษาร่างกายให้พร้อมเพื่อให้สามารถปฏิบัติได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ในการถวายเป็นพระราชกุศล เช่น ต้องเดินทางไปเป็นกลุ่มคณะเพื่อให้สามารถช่วยเหลือกันได้ระหว่างเดินทาง ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วน ฯลฯ.

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.