อบจ.เชียงราย เปิดเทศกาลงานองุ่น ไร้เมล็ดและของดีอำเภอเวียงเเก่น ประจำปี 2559

8

1003

 

วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด เทศกาลงานองุ่น ไร้เมล็ดและของดีอำเภอเวียงเเก่น ประจำปี 2559 โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณลาน ข้างวัดบ้านโล๊ะ อำเภอเวียงแก่น

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.