ทน.เชียงราย ติดตามการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย

10

3

 

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวันชัย  จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กรมโยธาธิการและผังเมือง คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย  ร่วมตรวจรับงานก่อสร้าง ครั้งที่ ๓ และติดตามการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นศูนย์รวมและเชื่อมต่อการขนส่งระหว่างจังหวัดในเขตภูมิภาคเดียวกัน พัฒนาสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม ให้มีประสิทธิภาพและสนับสนุนความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ณ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.