เทศบาลนครเชียงราย ร่วมออกรายการแจ๋ว ทางช่อง ๑๓ Family เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูการท่องเที่ยวเชียงราย

13

22

 

วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นางรัตนา จงสุทธานามณี ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์เทศบาลนครเชียงราย ร่วมออกรายการแจ๋ว ทางช่อง ๑๓ Family เพื่อประชาสัมพันธ์ฤดูการท่องเที่ยวเชียงราย พร้อมเชิญชวนเที่ยวงานเชียงรายดอกไม้งามและดนตรีในสวน ครั้งที่ ๑๓ ในระหว่างวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ อาคารฝ่ายผลิตรายการและสร้างสรรค์ข่าว ไทยทีวีสีช่อง ๓ กรุงเทพมหานครฯ 

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.