เทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบตู้เย็นให้แก่เหลากาชาดจังหวัดเชียงราย “ฮวมแฮง ฮ่วมใจ๋ ปั๋น้ำใจ๋ หื้อกาชาด”

28

23

 

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมมอบตู้เย็นให้แก่เหลากาชาดจังหวัดเชียงราย ฮวมแฮง ฮ่วมใจ๋ ปั๋น้ำใจ๋  หื้อกาชาดเพื่อนำไปเป็นของรางวัลในการออกร้านกาชาดกิจกรรมมัจฉากาชาด ซึ่งรายได้จากการจำหน่ายบัตรจะนำไปสมทบทุนการดำเนินกิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงรายในด้านสาธารณประโยชน์และสาธารณกุศลช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่ได้รับความทุกข์ยากหรือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่างๆในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.