เทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการ“สภากาแฟ”

6

6

 

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมกิจกรรมพบปะหารือข้อราชการสภากาแฟ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ระหว่างหน่วยงาน พร้อมแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานณ สวนตุงและโคมเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.