ทน.เชียงรายจัดงานวันเด็ก

9

14

 

วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลนครเชียงราย จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐  มีนายวันชัย  จงสุทธานามณี  นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย  พนักงานเทศบาล ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กและมอบของรางวัลให้แก่เด็กที่มาร่วมงาน พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่นในด้านต่างๆ  ณ อาคารเทิดพระเกียรติ ๙๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.