ทน.เชียงรายล้าถนนสันโค้งน้อย หลังวางท่อเสร็จ

8

19

 

วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. เทศบาลนครเชียงราย โดย นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย นำคณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ประชาชนชุมชนสันโค้งน้อย พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงราย ร่วมกันทำความสะอาดล้างถนนสันโค้งน้อยภายหลังจากการดำเนินการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังภายในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยขอความร่วมมือพี่น้องชุมชนร่วมกันทำความสะอาดถนน เพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและกำจัดสิ่งปฏิกูลบนถนนสันโค้งน้อย ตลอดสาย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.