องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน (สตมวาร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

6

20

 

วันที่ 20 มกราคม 2560 จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย รวมทั้ง พี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญกุศล 100 วัน (สตมวาร) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมี นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธี มีการสวดบำเพ็ญพระราชกุศลจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงราย และพิธีทางศาสนาคริสต์ อิสลาม ซิกส์ พราหม และฮินดู  มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนเข้าร่วมพิธีประมาณ 2,000 คน ณ ลานธรรม ลานศิลป์ ถิ่นพญามังราย อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.