อบจ.เชียงราย เปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม “มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด”

11

7

 

วัน 25 ม.ค.60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย เป็นประธานเปิด โครงการส่งเสริมกิจกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม “มหกรรมเชียงของเมืองสะอาด”             จัดโดย กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต อบจ.เชียงราย ทั้งนี้ภายในงาน มีการจัดทำข้อตกลง (MOU) ระหว่าง นายก อบจ.เชียงราย ในนาม อบจ.เชียงราย กับ นายอำเภอเชียงของ เพื่อที่จะร่วมกันขับเคลื่อนอำเภอต้นแบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของจังหวัดเชียงราย โดยได้รับเกียรติจาก หัวหน้าส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมเป็นสักขีพยานในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในครั้งนี้ด้วย ณ โรงเรียนเชียงของวิทยาคม               อ.เชียงของ จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.