อบจ.เชียงราย มอบใบประกาศณียบัตรให้แก่มัคคุเทศก์อาสา

12

6

 

วันที่ 2 ก.พ.60 นายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทน ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบจ.เชียงราย และ นางนุชนารถ วดีศิริศักดิ์ รองปลัด อบจ.เชียงราย มอบใบประกาศณียบัตรให้แก่มัคคุเทศก์อาสา ที่ปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ แก่นักเที่ยวภายในงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2016 ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ อบจ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.