เทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “วิกฤติหมอกควัน ธรรมชาติลงโทษ คนทำ จะแก้ไขอย่างไร”

4

15

 

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ปรีชา อนุรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นตัวแทน นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “วิกฤติหมอกควัน ธรรมชาติลงโทษ คนทำ จะแก้ไขอย่างไร” เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับสภาพปัญหาหมอกควันในพื้นที่ภาคเหนือ หาแนวทางหรือมาตรการในการแก้ไขปัญหาหมอกควันในพื้นที่และหาข้อสรุปการแก้ไขปัญหาหมอกควันทั้งทางด้านนโยบายและกฎหมาย ณ ห้องประชุมคำมอกหลวง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

แสดงความคิดเห็น

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.